Hautaan siunaaminen

Jeesus sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä; joka uskoo minuun, se elää, vaikka olisi kuollut." Joh. 11:21-26

Läheisen ihmisen kuollessa suru varjostaa arjen. Myös oman elämän rajallisuus tulee vastaan.
Luopumisen hetkellä voimme jättää niin oman kuin kuolleen läheisenkin elämän Luojan käsiin.
Surun keskellä tärkeää on ystävien ja läheisten tuki. Seurakuntana otamme osaa suruunne
ja palvelemme hautausasioissa Teitä.

Ottakaa yhteys seurakuntatoimistoon - mieluiten käymällä henkilökohtaisesti. Virastosta voidaan varata siunauksen ajankohta ja paikka, siunaava pappi, hautapaikka sekä sopia muista käytännön asioista.
Myös seurakuntakodin varaus muistotilaisuutta varten tapahtuu kirkkoherranvirastosta.

Sovittavia asioita

Siunauspäivä
Kelloaika: Jos hautauspäivä on lauantai, suositellaan klo 10 tai 14.
Pappi
Kanttori
Sanomakellojen soittoaika
Kirkossa ilmoittamisen päivä
Kirkollisissa ilmoituksissa mainitsemisen päivä
Hautapaikka
Muistotilaisuus
Srk-salin paikkamäärät ja vuokrat

Ennen hautajaisia omaiset käyvät papin kanssa keskustelun,
jossa sovitaan siunauksen ohjelmasta, virsistä ja muusta musiikista.

Lemin hautausmaalla on vanha perinne laskea vainaja hautaan - riippumatta kummalla puolen käytävää hauta sijaitsee - niin, että kasvot katsovat itään. Näin vainaja jää katsomaan idästä saapuvaa ylösnousemuksen aamua, Kristusta. (kasvot itään = jalat itään)

Siunaaminen

Lemillä siunataan joko kirkossa tai kesäaikana myös haudalla.
 
Hautapaikka

Hautapaikkaa ei voi varata etukäteen, ainoastaan hautauksen yhteydessä.
Hautapaikka tarkoittaa yhtä tai useampaa päällekkäin haudattavaa
arkkua tai uurnaa varten varattua tilaa haudassa. Hautasija tarkoittaa yhden arkun tai uurnan paikkaa haudassa.

Hautaoikeus

Uuteen hautapaikkaan myönnetään hautaoikeus 50 vuodeksi, jonka jälkeen hautaoikeutta
eli haudan hallinta-aikaa on mahdollista jatkaa.

Hautamuistomerkki

Hautausmaan monimuotoisen, vaihtelevan ilmeen saavuttamiseksi suositellaan käytettäväksi eri materiaaleja, muotoja, värejä ja tyylejä edustavia muistomerkkejä. Haudalle asetettavan muistomerkin tulee kuitenkin soveltua hautausmaan yleisilmeeseen. Muistomerkin tulee olla kooltaan ja mittasuhteiltaan haudan kokoon sopiva ja sopusuhtainen. Muistomerkkien korkeutta tai materiaalia ei ole rajoitettu, mutta leveydelle on seuraavat rajoitukset:
- 1 hautapaikka: muistomerkin leveys saa olla enintään 70 cm ja kiven alle tuleva kantakivi enintään 90 cm.
- 2 hautapaikkaa: muistomerkin leveys saa olla enintään 140 cm ja kantakivi enintään 180 cm.
Tavanomaisesta poikkeavasta muistomerkistä tai vanhojen muistomerkkien olennaisista muutoksista on esitettävä luonnos kirkkoneuvosolle. Luonnoksesta ilmenevät muistomerkin koko, materiaali ja tekstit. Haudan hallinta-aikana omaiset vastaavat muistomerkin kunnosta.
Jos kivi on korkeampi kuin 60 cm, se on kiinnitettävä kantakiveen vähintään yhdellä ruostumattomalla metallitapilla, joka on upotettu kantakiveen tai muistomerkkiin 10 cm:n syvyydeltä.

Hautausmaa

Lemin hautausmaa sijaitsee kirkon välittämässä läheisyydessä.

Lemin seurakunta kuuluu Lappeenrannan rovastikuntaan. Imatran ja Lappeenrannan rovastikuntien yhteinen, tunnustukseton hautausmaa sijaitsee Joutsenon seurakunnan Rauhan hautausmaalla.

Hinnasto