Taipaleen seurakunta aloittaa 1.1.2019

Thursday, March 29, 2018

Kirkkohallitus teki 27.3.2018 päätöksen seurakuntajaon muuttamisesta. Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnista muodostetaan Taipaleen seurakunta, joka aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Taipaleen seurakunnassa aluetyö on kaiken toiminnan lähtökohta ja perusta. Lemin alueseurakunnassa toimitaan vuodenvaihteen jälkeen sen vuoksi lähes samalla tavalla kuin on aiemminkin toimittu. Toiminnallisten ja taloudellisten resurssien lisääntyminen mahdollistaa kuitenkin myös monia uusia asioita.

Uuden seurakunnan rakentamisessa tarvitaan yhteistyötä. Siinä tarvitaan seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja työntekijöiden mukanaoloa ja sitä, että kuljetaan yhdessä kohti yhteistä päämäärää. Jokainen voi omalta osaltaan vaikuttaa siihen, millainen seurakunta Taipaleen seurakunta on. Tehdään siitä yhdessä Suomen paras seurakunta!

Kristikunnan suurin juhla, pääsiäinen, on muutaman päivän kuluttua. Pääsiäisen sanoma Vapahtajamme Jeesuksen ylösnousemuksesta on kirkon kallein aarre. Tämän aarteen omistamiseen ja yhteyteen myös tuleva Taipaleen seurakunta haluaa olla jokaista jäsentään kutsumassa.

Lea Karhinen, Lemin seurakunnan kirkkoherra