Lemin seurakunta esittäytyy

Kartalta Lemi löytyy Etelä-Karjalasta, valtatie nro 13 tuntumasta. Lähimpään kaupunkiin, Lappeenrantaan on matkaa Lemin kirkonkylästä 25 km ja kunnan toisesta taajamasta, Kuukanniemestä 13 kilometriä. Lemin naapuriseurakuntia ovat Savitaipale, Luumäki, Lappeenranta ja Taipalsaari.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä 31.12.2016 oli 2602 henkilöä.

Lemin seurakunta itsenäistyi vuonna 1807 Taipalsaaren seurakunnasta. Seurakunta kuuluu hallinnollisesti Mikkelin hiippakuntaan sekä Lappeenrannan rovastikuntaan.

Ylintä päätäntävaltaa seurakunnassa käyttää vaaleilla valittu, 15-jäseninen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston valitsema 8-jäseninen kirkkoneuvosto johtaa ja ohjaa seurakunnan toimintaa kirkkoherran johdolla kirkkovaltuuston hyväksymien tavoitteiden ja myöntämien resurssien pohjalta. Työntekijöiden apuna on kolme johtokuntaa: lapsi- ja nuorisotyön johtokunta, jumalanpalvelus- ja musiikkityön johtokunta sekä diakonia- ja lähetystyön johtokunta.
Vakituisia työntekijöitä seurakunnassa on 10 henkilöä, mutta työntekijäjoukko laajenee kesäisin, kun hautausmaan kesätyöntekijät aloittavat työnsä.

Seurakunnan tuloveroprosentti vuonna 2018 oli 1,75 %.

Lemin seurakunta lakkautettiin 31.12.2018. Lemin, Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakunnat perustivat Taipaleen seurakunnan, jonka toiminta alkoi 1.1.2019.